Miyakobijin Shuzo

Yoigokochi Yuzu Hyogo Sake

$37.99
A yuzu flavored sake made with Gohyakumangoku rice. Enjoy very cold! 
$37.99